[Chương thứ một trăm linh chín] Hoạn phi thiên hạ

[Chương thứ một trăm linh chín] Hoạn phi thiên hạ


Hoạn phi thiên hạ

Tác giả: Thanh Thanh Du Nhiên
Edit by Pink Lady & LinhMaroon
Truyện được đăng tải miễn phí tại: https://thanhdaocac.wordpress.com

http://linhmaroon.wordpress.com

Chương thứ một trăm linh chín: Xương mỹ nhân, da mỹ nhân, quạt mỹ nhân.

trong chốc lát Bách Lý Thanh quay sang nàng gần như có thể nhìn thấy sự vắng lặng vĩnh hằng trong đáy mắt hắn, nơi đó không buồn không vui, không hờn không giận, tựa như trong mắt hắn vạn vật trên thế gian đều là huyễn ảnh hư vô, trải hết ba nghìn trượng hồng trần cũng không thấy buồn vui của thiên địa.
trong chốc lát Bách Lý Thanh quay sang nàng gần như có thể nhìn thấy sự vắng lặng vĩnh hằng trong đáy mắt hắn, nơi đó không buồn không vui, không hờn không giận, tựa như trong mắt hắn vạn vật trên thế gian đều là huyễn ảnh hư vô, trải hết ba nghìn trượng hồng trần cũng không thấy buồn vui của thiên địa.

Tây Lương Mạt ngượng, sau đó yếu ớt thở ra một hơi: “Sư phụ, sao ngươi cứ thích vạch trần ý đồ nho nhỏ của người khác thế nhỉ? Người như thế khiến người ta rất chán ghét đấy.”
Read more