[Chương thứ một trăm linh bảy] Hoạn phi thiên hạ

[Chương thứ một trăm linh bảy] Hoạn phi thiên hạ


Hoạn phi thiên hạ

Tác giả: Thanh Thanh Du Nhiên
Edit by Pink Lady & LinhMaroon
Truyện được đăng tải miễn phí tại: https://thanhdaocac.wordpress.com

http://linhmaroon.wordpress.com

Chương thứ một trăm linh bảy: Ám sắc băng hỏa lưỡng trọng thiên.

302771_406396052764140_718953957_n

Tên sàm sỡ vô liêm sỉ!
Read more