[Chương thứ tám mươi lăm] Hoạn phi thiên hạ


Hoạn phi thiên hạ
Tác giả: Thanh Thanh Du Nhiên
Edit by Pink Lady & LinhMaroon
Truyện được đăng tải miễn phí tại: 
http://thanhdaocac.wordpress.com
và http://linhmaroon.wordpress.com

Chương thứ tám mươi lăm: Phong ba (Hạ)

“Sư phụ thánh minh, Đông Phương Bất Bại, văn thành võ đức, duy ngã độc tôn!”

“Sư phụ thánh minh, Đông Phương Bất Bại, văn thành võ đức, duy ngã độc tôn!”

“Nha hoàn Đức Vương phủ sao có thể không quy củ như thế, nếu ở trong cung đã bị tha đi Thận Hình Tư xử lý từ lâu rồi, sau này nô tỳ phải nghiêm túc chỉnh đốn một phen mới được!” Hà ma ma lên làm nữ quan nhiều năm, từng trường kỳ phụ trách dạy dỗ cung nữ cùng tú nữ mới tiến cung, không vừa mắt nhất những hành tung vô lễ này.
Đọc tiếp

[Chương thứ tám mươi tư] Hoạn phi thiên hạ


Hoạn phi thiên hạ

Tác giả: Thanh Thanh Du Nhiên
Edit by Pink Lady & LinhMaroon
Truyện được đăng tải miễn phí tại: 
http://thanhdaocac.wordpress.com
và http://linhmaroon.wordpress.com

Chương thứ tám mươi tư: Phong ba (Thượng)

đã là con người sẽ không khỏi có ước ao với vinh hoa phú quý, quyền thế ngập trời.

đã là con người sẽ không khỏi có ước ao với vinh hoa phú quý, quyền thế ngập trời.

“Vương phi cẩn thận!”
Đọc tiếp

[Chương thứ tám mươi ba] Hoạn phi thiên hạ


Hoạn phi thiên hạ

Tác giả: Thanh Thanh Du Nhiên
Edit by Pink Lady & LinhMaroon
Truyện được đăng tải miễn phí tại: 
http://thanhdaocac.wordpress.com
và http://linhmaroon.wordpress.com

Chương thứ tám mươi ba: Đêm động phòng hoa chúc (Hạ)

“Là người sẽ có dục vọng, yêu thứ ta yêu, hận thứ ta hận, ma ngăn giết ma, phật cản giết phật, chỉ vì dục vọng của ta, có gì không thể?”

“Là người sẽ có dục vọng, yêu thứ ta yêu, hận thứ ta hận, ma ngăn giết ma, phật cản giết phật, chỉ vì dục vọng của ta, có gì không thể?”

“Ngươi mới có dâm dục, cả nhà ngươi có dâm dục!”
Đọc tiếp

[Chương thứ tám mươi hai] Hoạn phi thiên hạ


Hoạn phi thiên hạTác giả: Thanh Thanh Du Nhiên
Edit by Pink Lady & LinhMaroon
Truyện được đăng tải miễn phí tại: 
http://thanhdaocac.wordpress.com
và http://linhmaroon.wordpress.com

Chương thứ tám mươi hai: Đêm động phòng hoa chúc (Thượng)

Ngoài Lưu Phương Đường gió đêm hiu quạnh, đêm đông giá rét dị thường, trên màn trời đen như nhung điểm xuyết những ngôi sao lạnh lả tả.

Ngoài Lưu Phương Đường gió đêm hiu quạnh, đêm đông giá rét dị thường, trên màn trời đen như nhung điểm xuyết những ngôi sao lạnh lả tả.

Tây Lương Mạt mỉm cười nhìn Tây Lương Hòa thất hồn lạc phách, kinh hoàng vô cùng, hối hận đến toàn thân run rẩy. Nàng không chút khách khí dùng ngôn từ đâm vào ngực hắn một đao: “Hắn coi như cũng ngông nghênh, bị Thiên Tuế gia khoét mắt lột da, cuối cùng còn không chịu kêu lấy một tiếng, tươi sống đau đến chết, không biết khi đó hắn có hối hận vì ra mặt thay Tây Lương Vũ hay không, có hối hận vì được thúc phụ ban ân tới tận hưởng bản Quận chúa này hay không?”
Đọc tiếp

[Chương thứ tám mươi mốt] Hoạn phi thiên hạ


Hoạn phi thiên hạ


Tác giả: Thanh Thanh Du Nhiên
Edit by Pink Lady & LinhMaroon
Truyện được đăng tải miễn phí tại: 
http://thanhdaocac.wordpress.com
và http://linhmaroon.wordpress.com

Chương thứ tám mươi mốt: Tàn sát Tây Lương gia.

“Chính là Thủ Tọa Tư Lễ Giám hiện nay, Đô Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ, Thái Phó Thái Tử - Cửu Thiên Tuế.”

“Chính là Thủ Tọa Tư Lễ Giám hiện nay, Đô Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ, Thái Phó Thái Tử – Cửu Thiên Tuế.”

Tư Hàm Ngọc là con ruột của Đức Vương phi, nay lại nói những lời như quở trách mẹ ruột này, thật sự là… kỳ diệu.
Đọc tiếp

[Chương thứ tám mươi] Hoạn phi thiên hạ


Hoạn phi thiên hạ

Tác giả: Thanh Thanh Du Nhiên
Edit by Pink Lady & LinhMaroon
Truyện được đăng tải miễn phí tại: 
http://thanhdaocac.wordpress.com
và http://linhmaroon.wordpress.com

Chương thứ tám mươi: Hầu tắm dã tuyền (Hạ)

154686_407076586029420_1928696502_n

“Sư phụ… Ngài… Ngài muốn làm gì?” Tây Lương Mạt không tự chủ được trợn tròn mắt.
Đọc tiếp

[Chương thứ bảy mươi chín] Hoạn phi thiên hạ


Hoạn phi thiên hạ

Tác giả: Thanh Thanh Du Nhiên
Edit by Pink Lady & LinhMaroon
Truyện được đăng tải miễn phí tại: http://thanhdaocac.wordpress.com

http://linhmaroon.wordpress.com

Chương thứ bảy mươi chín: Hầu tắm dã tuyền (Thượng)

1174313898d0bde95co

Mà sườn tây Hương Sơn, không biết bao lâu sau, sưới một bụi cỏ, một bóng người giật giật, Tây Lương Mạt gian nan mở mắt.
Đọc tiếp