[Mục lục] Không lấy Hoàng Thượng hắc ám (HOÀN)


Không lấy Hoàng Thượng hắc ám
 

Tác giả: lovely Tân Nhan


Thể loại: Cổ đại, nhẹ nhàng, chút hài hước, HE :X


Nguồn convert: tangthuvien

Chuyển ngữ: Sâu + Tuyết Ngân

Nguồn bản eidt: Thanh Dao Các


Độ dài: Chính văn hoàn 183 chương + 1 phiên ngoại


Couple: Đông Phương Tuấn Lạc x Cố Phiêu Tuyết


***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

***
***
***


HOÀN

~*~

Ebook

119 thoughts on “[Mục lục] Không lấy Hoàng Thượng hắc ám (HOÀN)

Whisper in pink ♥

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s